Hjemmebehandling


Hvis du grundet din sygdom ikke selv er i stand til at komme ind på klinikken kan vi tilbyde behandling i eget hjem. 

Vores fysioterapeuter tilbyder behandling og/eller træning i eget hjem eller plejehjem. 

For at få ret til fysioterapeutisk hjemmebehandling skal du først kontakte din læge for i samråd med denne, at få ordinere en henvisning til behandling i hjemmet. 

Efterfølgende skal du ringe til klinikken, hvor vi vil hjælpe dig med tidsbestilling og eventuelle spørgsmål samt hvilke muligheder du har.  

 

VI KAN TILBYDE                           

Vores erfaring er, at der kan være store fordele og tryghed i at få hjemmebehandling og genoptræning i de næromgivelser man fungerer i til dagligt. 

Som udgangspunkt kan vores mobile fysioterapeuter tilbyde de samme ydelser i patientens eget hjem som på klinikken. Behandlingen kan bestå af følgende:

Genoptræning/vedligeholdelses-træning

Manuel behandling

Funktionel træning (træning af gangfunktion, trappetræning, balance, styrke mm.)

Behandling og mobilisering af sengeliggende patienter

Smertelindring


Alle vores fysioterapeuter giver fysioterapeutisk behandling i eget hjem.

Hvis det findes nødvendigt, kan behandlingen foregå i samarbejde med pårørende, plejepersonale eller andre relevante kontaktpersoner. Derved sikrer vi en professionel behandling under hele forløbet.