HJEMMEBEHANDLING

Hvis du grundet din sygdom ikke selv er i stand til at komme ind på klinikken kan vi tilbyde behandling i eget hjem. 

Vores fysioterapeuter tilbyder behandling og/eller træning i eget hjem eller plejehjem. 

 

For at få ret til fysioterapeutisk hjemmebehandling skal du først kontakte din læge for i samråd med denne, at få ordinere en henvisning til behandling i hjemmet. 

Efterfølgende skal du ringe til klinikken hvor vi vil hjælpe dig med tidsbestilling og eventuelle spørgsmål samt hvilke muligheder du har.  

 

 

VI KAN TILBYDE                           

 

Vores erfaring er, at der kan være store fordele og tryghed i at få hjemmebehandling og genoptræning i de næromgivelser man fungere i til dagligt. 

Som udgangspunkt kan vores mobile fysioterapeuter tilbyde de samme ydelser i patientens eget hjem som på klinikken. Behandlingen kan bestå af følgende:

 

  • Genoptræning/vedligeholdelses-træning
  • Manuel behandling
  • Funktionel træning (træning af gangfunktion, trappetræning, balance, styrke mm.)
  • Behandling og mobilisering af sengeliggende patienter
  • Smertelindring

 

Vi har 7 udekørende fysioterapeuter, som giver fysioterapeutisk behandling i dit eget hjem.

 

Hvis det findes nødvendigt, vil behandlingen altid foregå i samarbejde med pårørende, plejepersonale eller andre relevante kontaktpersoner. Derved sikrer vi en professionel behandling under hele forløbet.